Forsikring

PS DANCE har ikke en forsikring, der dækker elever i tilfælde af ulykke og skader. Det er familiens ansvar at have en forsikring, der dækker ulykker og personskader. Det forventes således, at forældrene selv tegner en ulykke- ansvarsforsikring, der dækker eleven/barnet/danseren helt. Vi gør opmærksom på, at det skal være en fuldtidsforsikring. 

Forsikringsforhold ved tyveri af elevens ejendele, så som cykler, tøj, tasker m.m. 

PS DANCE har ikke ansvaret for private ejendele, her må familie forsikringen anvendes.