Betingelser

DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN:

I giver hermed lov i henhold til Databeskyttelsesforordningen, at vi må opbevare jeres persondata.
Disse opbevares fortroligt og videre gives ikke.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF OG BETALING VIA HJEMMESIDEN

Introduktion

Organisationens juridiske navn: PS DANCE

Selskabsform: ApS Virksomhed

CVR-nummer: 39392992

Officiel e-mail adresse: [email protected] 

Officiel web-adresse: https://www.psdance.dk

BETALING På www.psdance.dk  kan du betale med følgende betalingsmidler:  Alle betalingskort

Betaling sker forud og betaling er bindende

FORTRYDELSESRET  Der er ikke fortrydelsesret og der refunderes ikke penge efter tilmelding til et hold eller venteliste. Hvis instruktør aflyser lektion pga. sygdom el. lign. tilbydes lektion afviklet på en anden måde, briefes i god tid, lektion refunderes ikke. Refunderes heller ikke hvis bruger, ikke kan modtage den ny briefet lektion. Ved indmeldelse accepteres det, at video optagelser og billeder taget i vore lokaler eller i forbindelse med vore events IKKE må publiceres (aviser, blade, sociale medier, hjemmesider osv.) uden vores samtykke. 

Det accepteres samtidigt at billeder af eleven fra undervisningen og/eller events arrangeret af PS DANCE må benyttes i forbindelse med vores sociale medier og anden offentlig omtale og PR for PS DANCE.

PERSONOPLYSNINGER 

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos PS DANCE.

Som registreret bruger hos PS DANCE har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder. Brugernavn og adgangskode. Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos PS DANCE tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende. 

PRISER 

Alle priser er i danske kroner (DKK) er inkl. moms.

ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden https://www.psdance.dk

FORBEHOLD  

PS DANCE tager forbehold for tryk- og prisfejl.  PS DANCE er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

ANSVARSFRASKRIVELSE 

PS DANCE og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen afhttps://www.psdance.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for, - at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov. - at  https://www.psdance.dk de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål. PS DANCE og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af PS DANCEs ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for PS DANCE. PS DANCE påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af PS DANCE ydelser på https://www.psdance.dk

KLAGER OG REKLAMATIONER  

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

PS DANCE 

Telefonnummer: 51 83 58 05 og 27 63 06 28